Tillagat i Sverige - ingen bindningstid • glutenfritt • laktosfritt • inga onödiga tillsatser
❤️ Matlådor som håller din energi genom hela dagen ❤️

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Svarta Lådan. I denna integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

The Black Food Box AB
556974-4393
BOX 2040
151 02 SÖDERTÄLJE

gdpr@svartaladan.se

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla kocklagad mat och tjänster från oss.

GDPR – dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering:
Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

När du skapar ett konto och betalar med kort krävs det att du identifierar dig via BANK-id och uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och DIBS sköter kortbetalningar åt oss.

Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress, adress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information. erbjudanden och så vidare.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning.Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmejlet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte bli kontaktad av oss igen i informationssyfte.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. När du beställer kan du skapa ett konto som ger dig tillgång till Mina Sidor där du enkelt ser den informationen vi har lagrad om dig samt dina tidigare beställningar.

Vilka ser informationen?

Informationen ses bara av de som behöver informationen för att kunna fullfölja avtalet mot dig.

Information till andra aktörer

Vi kan komma att dela information med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. Andra aktörer som kan ta del av informationen kan t.ex. vara koncernbolag, myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer, inklusive våra systerbolag Kraftköket eller Färdiga Maten. I dessa fall finns personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar information för vår räkning.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Överföring av information utanför EU/EES gränser

I vissa fall kan vi komma att överföra information till företag i länder utanför EU/EES. Överföringen sker i sådana fall i enlighet med EU-kommissionens beslut eller med andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Förs information över till USA sker det i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas informationen

Vi sparar informationen så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar och förordningar.

E-post, adress, mobiltelefon i marknadsföringssyfte kan sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på gdpr@svartaladan.se

Cookies

Vi använder cookies. Accepterar man inte cookies från vår webbplats i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatsen inte att fungera, t.ex. Mina Sidor. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje besök av sidorna på webbplatsen.

Vi lagrar cookies för att du skall kunna spara dina varor i din varukorg, för att du skall kunna logga in, rikta marknadsföring samt föra statistik över användandet av hemsidan.

Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing” samt Metrilo, Facebook och Hotjar. Även dessa tjänster använder Cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig. Vill du inte att dina besök på webbplatsen ska visas för oss i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg/plug-in till din webbläsare här:

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav.  Vi kan eventuellt komma att ta ut en administrativ avgift när det är tillåtet enligt gällande lag för utlämnande av uppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.